ผู้บริหารมหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์การศึกษาจังหวัดปัตตานี

นายมังกรศักดิ์   บุญเลิศ

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยปทุมธานี (ศูนย์การศึกษาจังหวัดปัตตานี)

คำอธิบาย: G:\รูปส่งผอ55\คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่\PTU_3.jpg

นางสาวมีนา    สาหมัด

ตำแหน่ง  ผู้บริหารศูนย์

                            

คำอธิบาย: G:\รูปส่งผอ55\คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่\PTU_2.jpg

 

คำอธิบาย: G:\รูปส่งผอ55\คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่\PTU_1.jpg

ที่ปรึกษา  1. นายบือราเฮง   อาแว     2.  นายอาลีย๊ะ   ดือเระ    3.  นางสาวอามีเนาะ  ฮะ

 

เจ้าหน้าที่ประจำ (ศูนย์ปัตตานี)

                                                                                                                 

คำอธิบาย: C:\Users\PC-003\Downloads\405911_258554887545891_1742661102_n.jpg

คำอธิบาย: C:\Users\PC-003\Downloads\396231_258544327546947_1878026236_n.jpg

คำอธิบาย: C:\Users\PC-003\Downloads\396231_258544327546947_1878026236_n.jpg

นางสาวอาอีฉ๊ะ     ขำแจ้ง

ตำแหน่ง   วิชาการ

นางสาวสนุวา   ดุลยาสัตย์

ตำแหน่ง  การเงิน-การบัญชี

นางสาวซูไรนะห์     ปิ

ตำแหน่งธุรการ

 

คำอธิบาย: http://gochatshare.appspot.com/o1zHTip940o8qmFDv

คำอธิบาย: C:\Users\PC-003\Desktop\เพลงบีย์\544454_389439817785372_1178530016_n.jpg

 

นางสาวฮายาตี    มะโซะ

ตำแหน่งวิชาการ

นางสาวพาซียะห์    อูมา

ตำแหน่ง   ธุรการ